Velkommen til Psykologisk Klinik v/ autoriseret psykolog Ragnar Stefansson

Jeg er autoriseret psykolog, cand.psych., med en privat praksis i Sønderborg. Jeg er tilknyttet sygesikringen.

Bemærk: På nuværende tidspunkt tilbyder jeg udelukkende online samtaler. Jeg vil være i stand til at tage imod nye klienter på min klinik igen efter den 1. jan 2025. Klinikken får en ny adresse.

Du er velkommen til at kontakte mig via e-mail på ragnar@psykhjaelp.dk, da dette er den mest bekvemme måde at komme i kontakt med mig.

Jeg foretrækker korte behandlingsforløb, typisk mellem 5 og 12 samtaler. Dog kan der i visse tilfælde være behov for længere terapiforløb.

Terapien er baseret på evidensbaserede tilgange, og jeg er forpligtet til at sikre, at du får den hjælp, du har brug for.

De MEST EFTERSØGTE BEHANDLINGSTILBUD


Angst

Angst er en naturlig reaktion, der hjælper os med at være opmærksomme og præstere i udfordrende situationer. Men når angsten bliver så overvældende, at den begrænser vores hverdag, kan det være nødvendigt med behandling. Læs mere ...

Depression

Depression er en langvarig tilstand af uforklarlig nedtrykthed, intens træthed og følelse af håbløshed. I den psykoterapeutiske behandling fokuseres der blandt andet på de tankemønstre, der præger den depressive. Læs mere ...
 

Stress

For meget stress er yderst skadeligt for vores velbefindende. Den psykologiske behandling af stress involverer blandt andet en grundig gennemgang af de årsagsmekanismer, der ligger til grund for stress. Det er vigtigt at udforske disse mekanismer, da personen ofte er ubevidst om årsagsfaktorerne. Læs mere ...

Lavt selvværd

Lavt selvværd kan være en kilde til betydelige udfordringer i ens liv og påvirke ens følelse af egen værdi og selvtillid. Psykologisk behandling af lavt selvværd fokuserer på at udforske og udfordre negative selvopfattelser samt at styrke og opbygge et sundt og realistisk selvværd. Læs mere ...

Sorg og kriser

Ved sorg og kriser tilbyder jeg terapi til dem, der har brug for støtte og vejledning i håndtering af tab, sorgprocesser og livskriser. Terapien fokuserer på at bearbejde tabet, finde mening og håndtere de følelsesmæssige udfordringer forbundet med sorg og kriser. Læs mere ...

Vredeshåndtering

Behandling tilbydes for dem, der ønsker at lære effektive strategier til at håndtere og regulere vrede. Terapien fokuserer på at identificere årsagerne til vrede, udvikle kommunikations- færdigheder og finde sundere måder at håndtere og udtrykke vrede på. Læs mere ...
 

Overvindelse af Traumer: Støtte til Voldsofre og Tidligere Misbrugte

Personer, der har været udsat for røveri, vold, voldtægt, seksuelt misbrugt, eller alvorlige trafik- og ulykker kan opleve traumer som er svære at overkomme. Fælles har de brug for støttende samtaler, men også at overvinde, hvordan traumet påvirker dem i hverdagen. Læs mere ...

Pårørende til psykisk og fysisk syge personer

Pårørende til alvorligt psykisk og fysisk syge personer står ofte over for unikke udfordringer. Ofte ledsaget af stress, bekymring, skyldfølelse og følelsen af at være overvældet. Meget ofte tilsidesætter de egne behov. Læs mere ...