Velkommen


Jeg er autoriseret psykolog, cand.psych., med privat klinik i Sønderborg. Jeg er tilknyttet sygesikringen.

Som regel er ventetiden ca. 2-3 uger. Hvis du har en henvisning pga. angst eller depression, så er ventetiden ca. 8 uger. Det er nemmest at kontakte mig via mail: ragnar@psykhjaelp.dk

Jeg foretrækker korte behandlingsforløb (5-12 samtaler). I visse tilfælde kan der være nødvendigt med længere terapiforløb.

Behandlingsmetode er kognitiv adfærdsterapi.

Som regel foregår samtalerne i min klinik men kan også foregå online. Du kan læse mere om online samtaler undere-terapi.