Behandlingsmetode

Jeg tilbyder en terapeutisk tilgang, der primært er baseret på kognitiv adfærdsterapi (KAT) og mindfulness. Disse effektive metoder har vist sig at være særligt gavnlige for klienter med forskellige former for psykiske lidelser og problemer.

Kognitiv adfærdsterapi fokuserer på at identificere og ændre uhensigtsmæssige tankemønstre og adfærd, der bidrager til negative følelser og problemer. Vi vil arbejde sammen om at udforske og udfordre negative tankemønstre og erstatte dem med mere realistiske og konstruktive tanker. Dette kan hjælpe dig med at opnå en dybere forståelse af dig selv og dine reaktioner samt give dig redskaber til at tackle udfordringer og opnå positive forandringer i dit liv.

Mindfulness er en praksis, der involverer bevidst nærvær og accept af øjeblikket uden at dømme eller reagere impulsivt. Gennem mindfulness-øvelser vil du lære at opbygge opmærksomheden på dine tanker, følelser og kropsfornemmelser i nuet. Dette kan hjælpe dig med at skabe afstand til negative tankemønstre, reducere stress og opnå større ro og balance i dit liv.

Behandlingsmetoden tilpasses individuelt til dine specifikke behov og udfordringer. Jeg lægger vægt på et trygt og tillidsfuldt terapeutisk miljø, hvor du kan føle dig set, hørt og støttet i din personlige udvikling. Jeg tror på din egen indre visdom og ressourcer, og sammen vil vi arbejde på at aktivere og styrke dem for at opnå varige positive forandringer.

Hvis du ønsker at lære mere om min behandlingsmetode eller ønsker at starte et terapeutisk forløb, er du velkommen til at kontakte mig. Jeg ser frem til at hjælpe dig på din vej mod øget trivsel og velvære.


De MEST EFTERSØGTE BEHANDLINGSTILBUD


Angst

Angst er en naturlig reaktion, der hjælper os med at være opmærksomme og præstere i udfordrende situationer. Men når angsten bliver så overvældende, at den begrænser vores hverdag, kan det være nødvendigt med behandling. Læs mere ...

Depression

Depression er en langvarig tilstand af uforklarlig nedtrykthed, intens træthed og følelse af håbløshed. I den psykoterapeutiske behandling fokuseres der blandt andet på de tankemønstre, der præger den depressive. Læs mere ...
 

Stress

For meget stress er yderst skadeligt for vores velbefindende. Den psykologiske behandling af stress involverer blandt andet en grundig gennemgang af de årsagsmekanismer, der ligger til grund for stress. Det er vigtigt at udforske disse mekanismer, da personen ofte er ubevidst om årsagsfaktorerne. Læs mere ...

Lavt selvværd

Lavt selvværd kan være en kilde til betydelige udfordringer i ens liv og påvirke ens følelse af egen værdi og selvtillid. Psykologisk behandling af lavt selvværd fokuserer på at udforske og udfordre negative selvopfattelser samt at styrke og opbygge et sundt og realistisk selvværd. Læs mere ...

Sorg og kriser

Ved sorg og kriser tilbyder jeg terapi til dem, der har brug for støtte og vejledning i håndtering af tab, sorgprocesser og livskriser. Terapien fokuserer på at bearbejde tabet, finde mening og håndtere de følelsesmæssige udfordringer forbundet med sorg og kriser. Læs mere ...

Vredeshåndtering

Behandling tilbydes for dem, der ønsker at lære effektive strategier til at håndtere og regulere vrede. Terapien fokuserer på at identificere årsagerne til vrede, udvikle kommunikations- færdigheder og finde sundere måder at håndtere og udtrykke vrede på. Læs mere ...
 

Overvindelse af Traumer: Støtte til Voldsofre og Tidligere Misbrugte

Personer, der har været udsat for røveri, vold, voldtægt, seksuelt misbrugt, eller alvorlige trafik- og ulykker kan opleve traumer som er svære at overkomme. Fælles har de brug for støttende samtaler, men også at overvinde, hvordan traumet påvirker dem i hverdagen. Læs mere ...

Pårørende til psykisk og fysisk syge personer

Pårørende til alvorligt psykisk og fysisk syge personer står ofte over for unikke udfordringer. Ofte ledsaget af stress, bekymring, skyldfølelse og følelsen af at være overvældet. Meget ofte tilsidesætter de egne behov. Læs mere ...