Depression

Depression er en længerevarende følelse af uforklarligt tungsind, overvældende træthed og håbløshed. Til depressionen hører også følelsen af, at ikke slå til, og følelse af at ikke kunne overkomme de ting, man plejer. Tanker, som kører hyppigt igennem hovedet, og som opleves som at opstå ”ud af det blå”, er tanker som ”Jeg duer ikke til noget”, ”Jeg klarer aldrig eksamen”, "Der er ingen der kan lide mig”, osv.

Den hyppigste årsag for depression er sandsynligvis et samspil mellem genetisk sårbarhed og en psykisk belastning, som typisk er et følelsesmæssigt tab eller en længerevarende stresstilstand.

Behandling

Behandling af depression består hyppigst af en kombination af medicin og psykoterapi. Hovedreglen er, at sværere depressioner skal behandles med medicin, medens lettere depressioner først søges behandlet med psykoterapi, og først ved manglende effekt med medicin.

Forebyggelse og langtidsbehandling er afgørende i mange tilfælde.

Den psykoterapeutiske behandlingsdel fokuserer bl.a. på de tanker, som den depressive oplever. En vigtig del af behandlingen er bevidstgørelse af de negative og tilsyneladende automatiske tanker (tanker der opstår hurtigt og ofte ubevist, eks. ”Han/hun gider ikke snakke med mig”, ”Det går altid galt for mig”), der kendetegner den depressive person. Tankerne skal udfordres og erstattes med sundere og realistiske tanker. Ligeledes arbejdes der aktivt med følelser og adfærd. Varigheden af terapien er lidt forskelligt, alt efter hvor alvorlige symptomerne er.

Spørgeskema

Følgende spørgsmål går ind i vurderingen om du er depressiv:

1. har du følt dig trist til mode, ked af det?
2. har du manglet interesse for dine daglige gøremål?
3. har du følt at du manglede energi og kræfter?
4. har du haft mindre selvtillid?
5. har du haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse?
6. har du følt, at livet ikke var værd at leve?
7. har du haft besvær med at koncentrere dig, f.eks. at læse avis eller følge med i fjernsyn?
8a. har du følt dig rastløs?
8b. har du følt dig mere stille?
9. har du haft besvær med at sove om natten?
10a. har du haft nedsat appetit?
10b. har du haft øget appetit


MEST EFTERSØGTE BEHANDLINGSTILBUD