Terapimetode

Der er registreret over 800 psykoterapeutiske metoder. Fleste af disse er en variant af hinanden og færreste har en dokumenteret virkning.

Hovedsagelig anvender jeg en terapiform der benævnes kognitiv adfærdsterapi. Forskning har vist at denne type samtalebehandling er virksom for flere forskellige typer af psykiske sygdomme og problemer.

Kognitiv terapi fokuserer på:

  • Her-og-nu forhold
  • At begrænse den tid man har behov for at være i terapi
  • At være løsningsorientere

I terapien arbejder vi sammen om at:

  • Udvikle en fæles forståelse af dine problemer
  • Identificere hvordan problemerne påvirker dine tanker, adfærd, fysiske/fysiologiske reaktoner og følelser
  • Ud fra dine problemer, vil vi derefter arbejde sammen om at identificere mål og blive enige om en fælles behandlingsplan

Sammen forsøger vi at gøre dig i stand til at nå frem til løsninger på dine problemer, som er mere hensigtsmæssige end den nuværende måde at håndtere problemerne på. Dette betyder, at du ofte skal bruge tid imellem samtalerne på at afprøve ting. Målet er, at du lærer metoder, så du efter terapien bliver bedre til på egen hånd at takle de udfordringer og problemsituationer, du møder i dit liv.

Kognitiv adfærdsterapi har bl.a. vist sig effektiv overfor:

Når dette er sagt, så er det vigtigt at fastslå, at det vigtigste element i terapien er at "kemien" mellem klient og psykolog er god - dvs. at "den terapeutiske alliance" er tilstede. Et godt samarbejde i terapi betyder ikke nødvendigvis fravær af konflikt eller at terapien ikke er udfordrende, men en at der foreligger en grundlæggende aftale om mål og opgaver i terapien og en vis grad af engagement i forholdet.

Ud over kognitiv terapi anvender jeg hypnose og i mere specifikke tilfælde kunstterapi.


MEST EFTERSØGTE BEHANDLINGSTILBUD