Privatlivspoltik

I denne privatlivspoltik beskrives, hvordan psykolog Ragnar Stefansson indsamler og bruger personoplysninger. Indsamling og behandling af personoplysninger sker indenfor rammerne af den gældende persondatalovgivning.

Typer af personoplysinger

Psykolog Ragnar Stefansson indsamler følgende personoplysinger:

Almindelige oplysninger: Navn, adresse, e-mail adresser og telefonnumre. CPR-nummer

Psykolog Ragnar Stefansson indsamler følgende følsomme oplysninger: Relevante helbreds- og sociale oplysninger

Formål med indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger

Jeg indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger til følgende formål:
- At kunne kontakte dig, etablere, bekræfte og følge op på aftaler
- At have samtaler med dig og føre journal
- At sikre den bedst mulige behandling. Derfor kan jeg have brug for helbredsplysninger fra din praktiserende læge og eventuelt sociale oplysninger fra sagsbehandler.
- At kune afregne med forsikrings- eller pensionsselskaber, psykolognetværk, jobcentre, eller anden part, der etaper din service hos mig.
- At opfylde lovkrav (jf. Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Jeg behandler kun relevante personoplysninger

Jeg behandler kun personoplysninger, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til dit forløb.

Kilder til indhentning af personoplysninger

Jeg indsamler normalt oplysningerne direkte fra dig, eller får dem formidlet gennem din praktiserende læge, dit forsikringsselskab eller et mellemliggende psykolognetværk og jobcentre, der på din opfordring henvender sig med din sag. Jeg informere dig, når jeg indsamler oplysninger om dig.

Indhentelse af samtykke til videregivelse af oplysninger

Videregivelse af personoplysinger sker altid på baggrund af mundtlig eller skriftlig samtykke fra klienten. Dette samtykke journalføres.

Sikkerhed

Psykolog Ragnar Stefansson har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre læk af persondata. Alle journaler føres elektronisk og er baseret på dobbeltkrypterede data, så ingen andre end din psykolog kan se fortrolige patientdata. Hvis der skal fremsendes følsomme oplysninger sker det enten via virksomhedens dobbeltkrypterede Etera eller via krypteret beskedsystem - E post. Der er lavet databehandleraftale med alle samarbejdspartner på de elektroniske platforme.

Dine rettigheder

Du har, med lovens begrænsninger, visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysningen, og retten til at få slettet oplysninger. I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af “Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i journaler, men alene rettelser, i form af tilføjelser. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet.