OCD

OCD står for Obsessive–compulsive disorder, på dansk Obsessiv-kompulsiv tilstand. OCD er en angstlidelse, der karakteriseres ved tilbagevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger.

Tvangstankerne er ideer eller tanker, som dukker op i bevidstheden igen og igen på en stereotyp måde. Ofte er der tale om pinagtige tanker som pågældende prøver at afvise. Den pågældende opfatter tankerne som sine egne, selvom de er ufrivillige og ofte i modstrid med ens følelser.

Tvangshandlinger er derimod adfærd, som hverken er behagelige eller nyttige, men som gentages igen og igen på en stereotyp måde. Personen forsøger at forhindre at en frygtet begivenhed vil indtræffe. Set udefra er det dog højst usandsynligt at begivenheden vil forekomme. Hvis pågældende prøver at modstå tvangshandlingerne opstår angst – og han føler sig nød til at gentage den tvangsprægede handling.

Det mest almindelige OCD-symptom, er tvangstanker ang. snavs og smitte og tvangshandlinger med overdrevne vaskeritualer. Andre kender til tanker og frygt for at skade andre, eks. sit barn, selv om denne handling ligger langt fra pågældendes natur.

Behandling

Behandling er ofte en kombination af kognitiv adfærdsterapi og medicinsk behandling (SSRI-præparater, som også bruges mod depression). Første led i behandlingen er at registrere nøje symptomerne og senere går den behandlingen ud på at udsætte pågældende for det, som normalt vil udløse tvangshandlingerne og støtte ham i at gå imod tvangshandlingerne.

Link

Her er en fin link til DR.dk som forklarer OCD både med tekst og video: Klik her.

FORSKELLIGE ANGSTFORMER