Hypnose - eksamensangst

Eksamensangst er helt naturligt, da man er i en situation, hvor der er meget på spil. De fleste har prøvet at være nervøse for en eksamen.

Eksamensangst kan komme til udtryk på mange måder og kan hænge sammen med mange forskellige forhold. Meget ofte er det forbundet med perfektionisme og lavt selvværd, men der kan også være kriser i personens liv som skaber angsten.

Når man er nervøs for at fejle, er der en stor risiko for, at man tænker for meget over, hvordan det vil gå, om man vil klare det, hvordan man skal svare på de enkelte spørgsmål etc. Med andre ord, vi forsøger, at kontrollere hvert eneste aspekt af, hvad skal til for at opnå succes. Dette forhindrer os i, at reagere flydende og problemløst, og skaber en risiko for, at man bliver paralyseret af at analysere.

For at reducere eksamensangsten har jeg sat sammen et program der består af to punkter:

 • samtaleterapi
 • hypnose

Formålet er:

 • at forstå din angst
 • at lave hypnose mhp. at styrke din tiltro til dig selv og hvordan du kan reducere din angst
 • at anvende selvhypnose for at reducere din angst
 • og, hvis nødvendigt, hvordan du kan opbygge dit selvværd

Som regel består den første session af samtaleterapi og afsluttes muligvis med hypnose af ca. 20-25 minutter. Du får alle hypnoser tilsendt som en lydfilsom du skal høre på dagligt indtil næste session, eller indtil du går til eksamen.

Hvis formålet med behandlingen alene er, at reducere eksamensangst er det ofte tilstrækkeligt med en enkelt session. Hvis formålet med behandlingen  er også, at øge selvværd vil det medføre flere sessioner.

Lyt til hypnosen hjemme

Du får alle  hypnoser tilsendt som en lydfil. Der anbefales at du hører på dem regelmæssigt, gerne dagligt, indtil du kommer til næste session. Du kan tage udgangspunkt i følgende, når du hører på sessionerne igen:

 • find et sted, hvor du ikke bliver forstyrret
 • tag på behageligt tøj, der ikke strammer
 • muligvis kan du neddæmp lysstyrken
 • det er oftest bedst at sidde i en behagelig stol, men du kan også ligge nede
 • vælg et tidspunkt, hvor ikke er for træt eller for anspændt
 • sluk for telefonen, tv, osv.
 • du kan anvende hovedtelefon, hvis du vil
 • du må ikke høre på sessionen imens du kører bil!

MEST EFTERSØGTE HYPNOSEr