Generaliseret angst

Generaliseret angst er en vedvarende angsttilstand, der ikke er begrænset til særlige situationer eller omstændigheder. Hyppigste symptomer er vedholdende nervøsitet, rysten, muskelspændinger, svedtendens, hjertebanken, svimmelhed og trykken i maven. Personen vil ofte være generet af frygt og bekymringer - eksempelvis for at de selv, eller deres nærmeste, skal blive syge, komme ud for en ulykke eller dø.

Behandling

Behandling af denne angstform består ofte af såvel psykoterapi som medicinering - eller en kombination af disse. Dog vil kognitiv psykoterapi ofte have førsteprioritet. Heri vil også ofte indgå afspændingsøvelser/ hypnose. Desværre er der mange der lider af denne angstform der ikke kommer til behandling - sandsynligvis opfatter mange at deres lidelse er en del af deres natur, som ikke er muligt at ændre.

FORSKELLIGE ANGSTFORMER