Psykologisk Klinik v/ Ragnar Stefánsson

Generaliseret angst

Generaliseret angst er en vedvarende angsttilstand, der ikke er begrænset til særlige situationer eller omstændigheder. Hyppigste symptomer er vedholdende nervøsitet, rysten, muskelspændinger, svedtendens, hjertebanken, svimmelhed og trykken i maven. Personen vil ofte være generet af frygt og bekymringer - eksempelvis for at de selv, eller deres nærmeste, skal blive syge, komme ud for en ulykke eller dø.

Behandling

Behandling af denne angstform består ofte af såvel psykoterapi som medicinering - eller en kombination af disse. Dog vil kognitiv psykoterapi ofte have førsteprioritet. Heri vil også ofte indgå afspændingsøvelser/ hypnose. Desværre er der mange der lider af denne angstform der ikke kommer til behandling - sandsynligvis opfatter mange at deres lidelse er en del af deres natur, som ikke er muligt at ændre.

Behandlingsmål

- Reducere angsten 
- Bedst mulig restituering af funktion 
- Bedre livskvalitet

Forskellige angstformer

 

 

 

  • Årsager og sygdomsforløb

    Muligvis er sårbarheden over for at udvikle denne angst til dels medfødt, men det har dog også stor betydning, om man er vokset op i utrygge rammer. Sygdomsdebuten sker ofte i 20-årsalderen, men kan optræde i alle aldre.

    Denne angstform forekommer ofte sammen med andre angsttilstande og depression.

  • Hyppighed

    Generaliseret angst er en udbredt lidelse, som cirka 2 til 5 % af befolkningen lider af. Tilstanden forekommer dobbelt så hyppigt hos kvinder som hos mænd.