E-terapi

Langt største delen af mine samtaler foregår i min klinik i Sønderborg. Internettet tilbyder dog en spændende mulighed som jeg vil præsentere her.

Online terapi, også kaldt for e-terapi, er en samtaleform, hvor vi befinder os på forskellige steder i verden og kommunikerer ved hjælp af en computer, tablet eller telefon. E-terapi er en hurtigt voksende terapiform og flere undersøgelser viser, at denne terapiform er effektiv overfor flere psykiske lidelser. E-terapi er underlagt samme etiske regelsæt som en traditionel psykolog-samtale. E-terapisamtaler er således omfattet af tavshedspligt.

Fordele

Vi kan hurtigt finde frem til, hvorfor e-terapi er en voksende terapiform:

  • Uanset, hvor du befinder dig er afstanden ingen forhindring.
  • E-terapi kan virke mindre angstprovokerende end terapi på klinikadressen.
  • E-terapi gør det mindre skamfuldt, at kontakte en psykolog.
  • Manglende overskue for at opsøge psykologen bliver en mindre barriere ved e-terapi. Nu kan du få psykologen hjem til dig.

Hvordan?

Når vi har aftalt en session sender jeg dig et link til en hjemmeside, hvor du logger dig på. Det er nemt og medfører ingen ekstra gebyr for dig. Jeg vejleder dig gerne igennem processen, hvis du behøver. På det aftalte tidspunkt ringer jeg dig op.

Når vi snakker sammen, så kan du sidde foran din computer ved køkkenbordet og snakke med mig.

E-terapi kan også foregå ved hjælp af e-mail eller et chat-program. Jeg foretrækker dog, at vi ser hinanden.

Sikkerhed

Vores samtaler foregår via www.psychcon.eu, som er designet til, at give psykologer og psykiatere muligheden for at møde sine klienter/patienter på en kvalitativ, krypteret og fortrolig videoplatform. Dermed er det umuligt for en tredjepart, at følge med. Denne sikkerhed er ikke tilstede hos fx Skype.

Begrænsninger

Selvfølgelig kan det gå ud over dybden af kontakten, at vi ikke sidder i samme rum. Fordele er dog så overvældende, at jeg anser dette som et vigtigt tilbud.

MEST EFTERSØGTE BEHANDLINGSTILBUD