Det er min overbevisning, at mine klienter allerede har de nødvendige færdigheder, der kræves for at de kan løse deres problemer. Mit mål er at hjælpe dem i at aktivere og udfolde disse færdigheder.

Behandling

Som en klinisk psykolog tilknyttet sygesikringen har jeg mange arbejdsområder.  Her nedunder kan du se links til det jeg arbejder oftest med. Udover det som her står arbejder jeg med personlighedsforstyrrelser, personlig udvikling, og i visse tilfælde spirituel vejledning / meditation.  

Jeg foretrækker korte behandlingsforløb (5-12 samtaler). Du er altid velkommen at genindskrives i behandlingen, hvis du oplever tilbagefald i gammel uhensigtsmæssig adfærd.

Behandlingen er grundet i kognitiv adfærdsterapi.

MEST EFTERSØGTE BEHANDLINGSTILBUD