Behandling

Eftersom jeg er tilknyttet sygesikringen arbejder jeg bl.a. med følgende arbejdsområder:

- røveri-, volds- og voldtægtsofre
- personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
- trafik- og ulykkesofre
- pårørende til alvorligt psykisk syge personer
- personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
- pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
- pårørende ved dødsfald
- personer, der har forsøgt selvmord
- kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
- personer med let til moderat depression 18 år og ældre
- personer der er i aldersgruppen 18 til og med 28 år og lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD

Udover det som står på listen arbejder jeg ofte med stressramte, spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser.
I enkelte tilfælde tilbyder jeg spirituel vejledning og underviser i meditation.ss

Jeg foretrækker korte behandlingsforløb (5-12 samtaler), men hvis problematikken er alvorlig kan terapiforløbet strækker sig over længere tid. Du er altid velkommen at genindskrives i behandlingen, hvis du oplever tilbagefald i gammel uhensigtsmæssig adfærd og tankemønster.

Behandlingen er grundet i kognitiv adfærdsterapi.

Her nedenfor kan du se links til det jeg arbejder oftest med.

MEST EFTERSØGTE BEHANDLINGSTILBUD